Upplagd av: tandlakartidningen

26 feb 2018
Dela artikeln

Du kan fortfarande att lämna in bidrag till vår väntrumstävling. Vi är nyfikna på hur det ser ut hos er. Bästa bidraget belönas med biobiljetter. #tandläkartidningen #tandläkare #väntrum #tävla

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch