Upplagd av: tandlakartidningen

2 apr 2019
Dela artikeln

I april 1909 gavs den allra första Tandläkartidningen ut. Bland annat publiceras protokoll från förbundets styrelse- och fullmäktigemöten, och annonserna handlar om munvatten, en verkstad och ett skrädderi. Hela årgången ryms på under 100 sidor. År 1918 berättar man om Sveriges Tandläkare-förbunds tioåriga historia, och träffar Sveriges äldsta tandläkare, Simon Bensow, 90 år. Nu behövs 242 sidor för att rymma hela årgången. #tandläkartidningen #födelsedag #tandläkarförbundet #tandläkare #munvatten

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch