Kritik för planlös behandling

Etik Under två års tid gjorde tandläkaren aldrig någon fullständig undersökning med efterföljande terapiplanering. I stället för struktur och noggrannhet blev det provisoriska lösningar. Flera tänder förlorades när behandlingen drog ut på tiden.
12 aug 2020
Plusmaterial
Miljontals godkända skyddsprodukter

Miljontals godkända skyddsprodukter

Covid-19 Över 200 miljoner enheter personlig skyddsutrustning har godkänts för användning under den pågående pandemin. Det handlar om utrustning utan CE-märkning som har fått tillfälliga tillstånd av Arbetsmiljöverket.
11 aug 2020
Hon söker det sällsynta

Hon söker det sällsynta

Forskaren Som enda tandläkare har Johanna Norderyd disputerat inom handikappvetenskap. Engagemanget för patienter med funktionsnedsättning har följt henne länge i karriären, och de senaste 20 åren har hon fördjupat sig i sällsynta hälsotillstånd.
10 aug 2020
Plusmaterial

Möjlig koppling mellan parodontit och covid-19

Forskning Nu publicerar amerikanska forskare en översiktsartikel om tänkbara samband mellan covid-19 och parodontit.
10 aug 2020

Oral hälsorelaterad livskvalitet hos individer med tandimplantat

VETENSKAP Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat vilken betydelse behandling med implantatstödda proteser har i jämförelse med konventionella behandlingsmetoder. De granskade studierna skiljer sig åt i studie upplägg och använder sig av olika slags jämförelsegrupper vilket gör att sammanvägning av resultat är svårt att göra på ett tillförlitligt sätt, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporten.
2 jul 2020
Käkkirurger får göra estetiska ingrepp

Käkkirurger får göra estetiska ingrepp

Ny lag Nu föreslår regeringen ytterligare en förändring av reglerna kring estetiska behandlingar. Detta innebär att tandläkare som är specialister i käkkirurgi ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
5 aug 2020
Hon månar om de utsatta

Hon månar om de utsatta

Porträttet Patricia De Palma har ett driv som tagit henne ­genom en tuff universitetsutbildning, till ett nytt land, ett nytt språk och en drygt tjugoårig karriär vid ­Karolinska ­Institutet. Sedan den 1 juli är hon tandvårdschef vid läro­sätets universitetstandvård.
5 aug 2020
Plusmaterial
Ingen coronaeffekt på tandläkarutbildningen

Ingen coronaeffekt på tandläkarutbildningen

NYA STUDENTER Rusningen till vissa vårdyrken i samband med coronapandemin gäller inte för tandläkarutbildningen, men yrket är alltjämt populärt och det krävs höga betyg för att komma in.
3 aug 2020
Försäkringskassan stänger av tandvårdskliniker

Försäkringskassan stänger av tandvårdskliniker

Fusk Sex tandvårdskliniker stängs av från det statliga tandvårdsstödet. De har inte följt bestämmelserna, enligt Joakim Rådeström, enhetschef på Försäkringskassan.
3 aug 2020
Förbättrad socioekonomi påverkar inte risken för karies

Förbättrad socioekonomi påverkar inte risken för karies

Forskning En förbättring av familjens socioekonomiska situation innebär inte en minskad kariesrisk hos barn och ungdomar, visar ny svensk forskning.
27 jul 2020
Gymnasieungdomar okunniga om tanderosion

Gymnasieungdomar okunniga om tanderosion

Forskning Ungdomar vid norska gymnasieskolor är okunniga om vad som orsakar tanderosion och hur det kan förebyggas. Låg kunskap kopplas även till hög konsumtion av syrliga drycker, visar ny studie.
20 jul 2020
Handledningsklinik ger bättre start

Handledningsklinik ger bättre start

Arbetsmiljö Folktandvården i Kronoberg vill göra det lättare för nyutbildade tandläkare att arbeta på små kliniker. Därför har en särskild handledningsklinik startats. Där får de nya jobba två dagar i veckan. Målet är en bättre arbetslivsintroduktion och minskad stress.
13 jul 2020
Plusmaterial
61
Coronavirus/covid-19

Coronavirus/covid-19

Covid-19 Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar som berör spridningen av coronaviruset som orsakar covid-19.
16 mar 2020
64

Inga nya utbildningsplatser för tandläkare

Budget Närmare 300 miljoner kronor satsar regeringen på att fler ska kunna utbilda sig inom bristyrken. Pengarna går dock inte till tandläkarutbildningen.
3 jul 2020
8
omslag
Prenumerera här!

Ur senaste numret

SMITTSKYDD I PANDEMITIDER

TANDVÅRDEN I NORDEN – BÅDE ORO OCH FRAMTIDSTRO

EN SÄLLSYNT DIAGNOS SYNS OFTA I MUNNEN

DEBATT: ETT FEMTE LÄROSÄTE

 

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch