Lång väg tillbaka efter utmattningssyndrom

Lång väg tillbaka efter utmattningssyndrom

Arbetsmiljö Stressen bland tandläkare hamnar ofta i skuggan av de besvär som beror på fysisk belastning. Stress ökar risken för psykisk ohälsa och nu visar ny forskning att många som drabbas av utmattnings­syndrom har svårt att bryta tillståndet och komma tillbaka till jobbet.
25 nov 2020
Plusmaterial

Tandläkare slipper prövotid

Etik En tandläkare i Västra Götaland får IVO-kritik för brister i sin journalföring, röntgenhantering och patientomhändertagande, men slipper prövotid. Bakom anmälan ligger en konflikt med en kollega, enligt den anmälda tand­läkaren.
24 nov 2020
Plusmaterial
Nya ledtrådar i 50-årigt mordmysterium

Nya ledtrådar i 50-årigt mordmysterium

Reportage Fallet med den döda så kallade Isdalskvinnan i Norge har gäckat polis och allmänhet i 50 år. I arbetet med att ta reda på den okända kvinnans identitet vände sig journalister och poliser till forskare vid Rätts­medicinal­verket i Sverige – och fick oväntade svar.
23 nov 2020
Plusmaterial

Sår på tungan kan vara nytt covid-19-symtom

Forskning Förlust av smak- och luktsinne är numera klassiska symtom vid covid-19-infektion. Nu kan forskare från Tjeckien rapportera om ytterligare ett oralt symtom, nämligen sår på tungan.
19 nov 2020
Klinik får kritik för dålig vattenkvalitet

Klinik får kritik för dålig vattenkvalitet

Etik Vattnet i unitarna innehöll för mycket bakterier och kliniken saknade rutiner för att kontrollera vattenkvaliteten. Därför har en privat tandvårdsklinik i Malmö fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
19 nov 2020
Plusmaterial
Tandläkare kan rädda liv

Tandläkare kan rädda liv

Porträttet Bengt Hasséus, docent i oral medicin, har ägnat sin forskar­karriär åt att förstå hur immunsystemet reagerar i förstadier till cancer. Han vill att Sveriges tandläkare och tandhygienister i ännu större utsträckning än i dag ska se sig som en del av hälso- och sjukvården.
18 nov 2020
Plusmaterial
Nya rekommendationer för städning i vårdlokaler

Nya rekommendationer för städning i vårdlokaler

Hygien Åtta år efter att den första versionen kom av dokumentet SIV, Städning i vårdlokaler, har den nu reviderats.
18 nov 2020
Framtidskliniken fortsätter testa nytt

Framtidskliniken fortsätter testa nytt

Ny teknik Innovationskliniken Idun i Umeå fortsätter arbetet med att prova ny teknik och nya arbetsmetoder. Bland annat texttranskribering och flödespass.
17 nov 2020
Personalen har tyst kunskap om klinikens vårdkvalitet

Personalen har tyst kunskap om klinikens vårdkvalitet

Kvalitet Lyssna på personalens bedömning av vårdkvaliteten. Det kan ge en bild av hur länge tandfyllningar håller, visar ny forskning vid Malmö universitet.
16 nov 2020
Plusmaterial
Rädda tandvården i Norrlands inland  !

Debatt: Rädda tandvården i Norrlands inland  !

Debatt Vi privatpraktiserande tandläkare noterar tyvärr att folktandvården i norra Sverige har många vakanser. Unga tandläkare är inte intresserade av att arbeta på kliniker där kolleger saknas. Vi är många privattandläkare, sådana som nyss gått i pension eller som står i begrepp att göra det, som med glädje skulle vilja bidra med vår erfarenhet för att attrahera nyutbildade tandläkare.
16 nov 2020
Så kan placerade barn få bättre munhälsa

Så kan placerade barn få bättre munhälsa

NY RAPPORT Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård har sämre munhälsa än barn som inte är placerade. Socialstyrelsen presenterar nu förslag på hur det kan förbättras.
12 nov 2020
Nya rekommendationer om aerosoler i tandvården

Nya rekommendationer om aerosoler i tandvården

RIKSSTÄMMAN 2020 Nya nationella rekommendationer för hur tandvården kan minska risken för smittspridning i samband med aerosolbildande behandlingar presenteras inom kort. Det berättar Bodil Lund i en föreläsning vid årets odontologiska riksstämma.
11 nov 2020
Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020
Coronavirus/covid-19

Coronavirus/covid-19

Covid-19 Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar som berör spridningen av coronaviruset som orsakar covid-19.
16 mar 2020
omslag
Prenumerera här!

Ur senaste numret

LÄS AVTALET NOGA INNAN DU SKRIVER PÅ

GAMMALT MORDFALL NÄRMARE LÖSNING

LÅNG VÄG TILLBAKA EFTER UTMATTNINGSSYNDROM

TYST KUNSKAP HÖJER VÅRDKVALITETEN

Läs som E-tidning här

Tandläkartidningen på Instagram

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch