Upplagd av: tandlakartidningen

11 jun 2020
Dela artikeln

Under våren 2020 har vi tittat närmare på arbetsmiljön inom tandvården i Sverige. I den senaste artikeln fördjupade vi oss i det systematiska arbetsmiljöarbetet och riskbedömningar. Fallolyckor och flygande föremål är några av de tillbud som anmälts till Arbetsmiljöverket de senaste åren. (Illustration: Kristoffer Nylén) #tandläkare #tandvård #arbetsmiljö #systematisktarbetsmiljöarbete #SAM #riskbedömning #OSA #arbetsmiljöpolicy #skyddsombud #arbetsmiljöombud

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch