Alendronatgel effektivt vid behandling av parodontit

23 feb 2012
Dela artikeln
Bisfosfonaten alendronat är bevisat effektiv på att minska benförlust och bygga upp bendensiteten vid systemisk administration.

Men nya rapporter som tyder på att det kan finnas ett samband mellan systemisk alendronat och osteonekros i käken begränsar den systemiska användningen av alendronat vid parodontit. Därför har indiska forskare genomfört två randomiserade och placebokontrollerade försök där de, efter en mekanisk behandling med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar, tillfört alendronat eller placebo lokalt i tandfickor med defekter i tandbenet på patienter med kronisk respektive aggressiv parodontit.

Forskarna kan nu visa att alendronat signifikant förbättrar utfallet av den mekaniska behandlingen på båda patientgrupperna utan biverkningar.
På 66 patienter med kronisk parodontit behandlades lika många defekter i käkbenet. Med hjälp av en spruta med trubbig kanyl sprutades en gel innehållande antingen en procent alendronat eller placebo in i angripna tandfickor.

På samma sätt behandlades 52 defekter i käkbenet hos 17 patienter med aggressiv parodontit. Patienterna följdes upp efter två och sex månader. I båda patientgrupperna ökade både sonderingsdjup och klinisk fästenivå signifikant mer i alendronatgrupperna än i placebogrupperna. Dessutom hade patienterna som behandlats med alendronatgel återbildat mellan 40 och 45 procent av det saknade benet jämfört med 2–2,5 procent i placebogrupperna.
Forskarna menar att resultatet kan peka på en helt ny väg när det gäller parodontal regeneration, men att det krävs mer forskning innan det kan användas kliniskt.

 

Källor:

Sharma A, Pradeep AR. Clinical efficacy of 1% alendronate gel as a local drug delivery system in the treatment of chronic periodontitis: A randomized, controlled clinical trial. J Periodontol 2012; 83: 11–8.
Clinical efficacy of 1% alendronate gel in adjunct to mechanotherapy in the treatment of aggressive periodontitis: A randomized controlled clinical trial. J Periodontol 2012; 83: 19–26.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch