Ännu oklart varför tandhälsan försämras med åldern

20 dec 2012
Dela artikeln

Medellivslängden ökar stadigt och bland personer födda i rika västländer år 2000 och senare uppskattas ungefär hälften kunna räkna med att få uppleva sin hundraårsdag. Men kommer tändernas hälsa hänga med lika bra? Det ville svenska forskare ta reda på.

I en undersökning av drygt 1 100 invånare i Karlskrona, 60 år och uppåt, har de ambitionen att kartlägga nuläget och försöka ta reda på vad som orsakar en försämrad tandhälsa genom livet.

Nästan var femte äldre, eller 200 invånare, saknade helt tänder bland de undersökta invånarna. Medelåldern i den tandlösa gruppen var klart högre än för dem som fortfarande hade tänder kvar, strax över 80 år jämfört med 74. Och åldern tillsammans med manligt kön är de mest framträdande faktorerna för en sämre tandhälsa som forskarna kan peka på.

De har kartlagt andelen med en god tandhälsa i tre åldersgrupper. I gruppen ”unga gamla” (60 och 67 år) har 58 procent av kvinnorna och 50 procent av männen en god tandhälsa. I gruppen ”gamla” (72 och 78 år) gäller det 30 procent av kvinnorna och 24 procent av männen, medan endast sju procent av kvinnorna och männen i gruppen ”äldre gamla” (över 81 år) har en god tandhälsa.

Däremot fann forskarna inget samband mellan förekomsten av parodontit och systemiska sjukdomar eller tillstånd som fetma, diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

Undersökningen bekräftar den tidigare visade stora viljan att sköta om sina tänder – 84 procent av alla individer med egna tänder i behåll gick på årliga tandläkarkontroller. Men trots detta försämras alltså tandhälsan markant med åren.

För att komma närmare ett svar på varför det sker tar forskarna nu in journalerna tio år bakåt för deltagarna i studien.

Källa:

Renvert S, Persson RE Persson GR. Tooth Loss and Periodontitis in Older Individuals. Results From the Swedish National Study on Aging and Care. J Periodont 2012, doi:10.1902/jop.2012.120378.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
  1. Kommentar från Eva Darlington 20 december 2012:

    Med anledning av artikeln om försämrad tandhälsa trots regelbunden tandvård har jag en synpunkt. Har man lagt vikt vid belasningen på tänderna ?
    Vi ser dagligen tecken på överbelastning av tänderna pgav spända muskler och käkleder som inte arbetar avspänt. Tydliga frakturer i emalj och dentin m/d av fra molarerna redan hos 17-åringar. Detta leder i sin tur till behandlingar (tex stora fyllningar kronor rotfyllningar med stift av olika art som med tiden gör att tanden måste extraheras eller lossnar av sig själv). Symptomen är många. Ilande tänder (vid glassätning) , huvudvärk, muskelömhet, tinnitus, lösa tänder, trasiga fyllningar och förändrad ansiktsfysiomi, överkänlsighet mot ljud mm.
    JAg anser att en behandling inkluderar karies, tandlossning, slemhinnor men också käkleder och muskler. Är pat spänd kan en avprogrammering behövas för att göra en undersökning av käklederna.
    Mvh Eva Darlington leg tadläkare

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch