Antacida kan rädda emaljen efter kräkning eller reflux

6 sep 2012
Dela artikeln

Saltsyra från magsäcken som kommer upp vid upprepade kräkningar eller sura uppstötningar kan skada emaljen på tänderna och leda till tandproblem. Nu har brasilianska och amerikanska forskare undersökt möjligheten att motverka den frätande syran genom att tillsätta antacida-lösningar som då skulle buffra miljön i munhålan.

I ett in vitro-försök utsatte de bearbetade tandutsnitt från kor för saltsyraexponeringar i koncentrationen 0,01 M under två minuter varefter tandutsnitten sköljdes med en av fem olika antacida-lösningar i en minut eller med konstgjord saliv som kontroll.

Antacidalösningarna som användes innehöll antingen magnesiumhydroxid, aluminiumhydroxid, en kombination av båda, hydratiserat magnesiumaluminat eller natriumalginat plus natriumbikarbonat plus kalciumkarbonat (Gaviscon). Saltsyraexponeringen med efterföljande sköljningar upprepades fem gånger varefter slitaget på tandytorna mättes med en optisk profilometer. Forskarna kontrollerade även emaljens hårdhet.

Alla antacidalösningar visade sig minska slitaget på tandemaljen från saltsyran lika bra, men däremot kunde ingen lösning förhindra att emaljen blev mjukare av saltsyran.
Forskarna efterlyser ytterligare studier för att bevisa antacida-lösningarnas effekt i en klinisk situation, men föreslår samtidigt redan nu munsköljning med antacida som en möjlig åtgärd efter upprepade kräkningar eller reflux för att skydda tänderna.

Källa:

Turssi CP, Vianna LMFF, Hara AT, do Amaral FLB, França FMG, Basting RT. Counteractive effect of antacid suspensions against intrinsic dental erosion. Eur J Oral Sci 2012, doi: 10.1111/j.1600-0722.2012.00972.x.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch