Azitromycin påverkade inte effekten av warfarin

14 mar 2013
Dela artikeln

Det finns fallrapporter som pekar på att makrolidantibiotika som azitromycin interagerar med warfarin hos antikoagulantia-behandlade patienter och kan resultera i en ökad blödningsbenägenhet. Detta kan resultera i särskilt besvärliga situationer vid tandextraktioner, där antibiotikabehandling ofta används som profylax för postoperativa infektioner.

Nu har japanska forskare gjort den första prospektiva studien för att klargöra interaktionens allvarlighetsgrad. Mellan en och två timmar före extraktionen fick 18 warfarinbehandlade patienter (medelålder 72,5 år) med stabila INR-värden* en singeldos på 2 gram azitromycin i en långsamfrisättande beredning (extended release). Patienternas INR-värden mättes strax före antibiotikabehandlingen, under extraktionen, dagen efter samt sju dagar efter extraktionen. Ingen patient hade förändringar i sitt INR-värde som var statistiskt signifikant under hela tiden. En patient drabbades av en postoperativ blödning som enkelt kunde stoppas med hjälp av några extra stygn samt tryck på såret. Inga patienter drabbades av sena blödningar, infektion eller biverkningar av antibiotikabehandlingen.

Forskarna menar å ena sidan att studien pekar på att det går bra att ge azitromycin till warfarin-behandlade patienter, men samtidigt å andra sidan att effekten på warfarin kan vara oberäknelig, varför tandläkare alltid måste räkna med en allvarlig konsekvens, även om det verkar vara ovanligt.

* INR = International normalized ratio, ett av WHO infört standardiserat mått på blödningsbenägenheten som inte är laboratoriekänsligt på samma sätt som protrombin-tiden är.

Källa:

Kusafuka Y, Kurita H, Sakurai S, Suzuki S, Nakanishi Y, Katsuyama Y, Ohmori S. Effect of single-dose extended-release oral azithromycin on anticoagulation status in warfarinized patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013; 115: 148–51.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch