Barn med diabetes har sämre skydd mot oral inflammation
Preventiva åtgärder bör vidtas för barn med diabetes.

Barn med diabetes har sämre skydd mot oral inflammation

13 jun 2013
Dela artikeln

Yngre barn och ungdomar som lider av diabetes typ 1 har både ett minskat salivflöde och en sämre sammansättning av saliven vilket gör dem känsligare för inflammatoriska sjukdomar i munnen. Det konstaterar polska forskare efter att de har undersökt saliven hos 60 diabetessjuka barn och ungdomar mellan sju och 17 år gamla som de har jämfört med lika många ålders-, köns- och tandstatusmatchade friska kontroller.

Saliven innehåller en mängd ämnen som skyddar munnen och tänderna mot bakterier och svampar. Bland dessa finns peroxidas som är det viktigaste antioxidativa enzymet som förhindrar bakteriers metabolism genom att skapa bakteriedödande ämnen. Här finns också lysosym som attackerar bakterierna och dödar dem genom att förstöra deras cellvägg och laktoferrin som binder upp fria järnatomer och förhindrar att de används av bakterier i deras metabolism.

Salivflödet hos både de yngre och äldre barnen med diabetes typ 1 var i princip halverat jämfört med de friska kontrollerna. Dessutom var koncentrationen av enzymet peroxidas signifikant lägre i saliven hos barnen med diabetes medan koncentrationerna av laktoferrin och lysosym mer eller mindre var desamma som hos kontrollpersonerna, men eftersom salivflödet var lägre hos de diabetessjuka barnen har de en mindre mängd av alla dessa ämnen i munhålan.

Sammantaget innebär detta att barn och ungdomar med diabetes typ 1 har ett sämre skydd mot bakterier och svampar vilket gör dem mer mottagliga för inflammatoriska sjukdomar i munnen. Något som bör hanteras genom att inkludera dessa barn i särskilda preventiva åtgärder, föreslår forskarna.

Källa:

Zalewska A, Knaś M, Kuźmiuk A, Waszkiewicz N, Niczyporuk M, Waszkiel D, Zwierz K. Salivary innate defense system in type 1 diabetes mellitus in children with mixed and permanent dentition. Acta Odont Scand 2013, doi:10.3109/00016357.2013.773071.

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch