Antibiotika direkt vid svår parodontit
32 patienter fördelade i två grupper ingick i studien av parodontitbehandling. 32 patienter fördelade i två grupper ingick i studien av parodontitbehandling.

Antibiotika direkt vid svår parodontit

27 sep 2012
Dela artikeln

Vid aggressiv parodontit kan det ibland vara nödvändigt att sätta in antibiotika efter skrapning av tandsten och polering av tandhalsar. Men det har inte varit klart när behandlingen ska sättas in – direkt efter den mekaniska behandlingen eller senare. Nu kan amerikanska forskare konstatera att det blir både snabbare och bättre resultat om antibiotikabehandlingen sätts in direkt.

Forskarna har gjort en retrospektiv studie av patienter som ingick i en klinisk studie där de första 15 patienterna fick antibiotikabehandling vid första uppföljningen, tre månader efter ingreppet, medan de följande 17 patienterna fick antibiotika direkt efter ingreppet.

Vid uppföljningarna tre och sex månader efter den mekaniska parodontitibehandlingen var det stor skillnad mellan grupperna där de som fått antibiotika direkt signifikant hade förbättrat snittvärdet på sonderingsdjupet i tandfickorna och den kliniska färstenivån medan ingen sådan förbättring skett hos de som fick antibiotika efter tre månader.

Andra kliniska mått visade en fördel vid tre månader för de som fått antibiotika, men som den andra gruppen också uppnådde vid sexmånaderskontrollen, vilket forskarna menar visar att antibiotika fungerar när den väl administreras.

Forskarnas slutsats är att även om båda metoderna leder till ett acceptabelt resultat efter sex månader verkar det vara en fördel att ge antibiotika direkt eftersom det leder till en tidigare förbättring i kliniska parametrar och inflammatorisk respons.

Källa:

Beliveau D, Magnusson I, Bidwell JA, Zapert EF, Aukhil I, Wallet SM, Shaddox LM. Benefits of Early Systemic Antibiotics in Localized Aggressive Periodontitis. A Retrospective Study. J Clin Periodont 2012, doi:10.1111/jcpe.12001.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch