Bedömningen varierar stort mellan tandläkare
Nästan alla svarande ville behandla alla patienter oavsett om de ansågs vara friska eller sjuka.

Bedömningen varierar stort mellan tandläkare

22 nov 2013
Dela artikeln

Det verkar inte finnas någon tydlig konsensus i Sverige när det gäller bedömningen av parodontala sjukdomar. Det visar en enkätstudie som skickades ut till samtliga offentliganställda tandläkare och tandhygienister i Hallands län. Hela 94 procent svarade.

Tandläkarna och tandhygienisterna ombads bedöma fyra fiktiva patienter med varierande grad av parodontal sjukdom. Tillsammans med de fiktiva patienterna följde fiktiva anamneser och röntgenbilder.

Den första bedömningen handlade om huruvida patienten var frisk eller sjuk. Om patienten bedömdes vara sjuk skulle en behandling och en behandlingslängd anges.
I en första analys av svaren på gruppnivå visade det sig att det inte var någon signifikant skillnad i svaren mellan tandläkare och tandhygienister, varför de båda grupperna slogs samman. Men när forskarna i stället tittade på svaren för de enskilda patienterna var det desto större skillnad. För tre av fyra patienter rådde det ingen enighet kring vilka patienter som var friska eller sjuka. Inte heller fanns det något tydligt mönster för hur ett visst parodontalt tillstånd skulle behandlas.

De behandlingsinsatser som de svarande föreslog – antingen som profylax eller som behandling – kunde delas in i tre kategorier; enbart instruktioner, instruktioner tillsammans med polering eller avlägsnande av tandsten och kalkavlagringar ofta tillsammans med instruktioner. Nästan alla svarande ville behandla alla patienter oavsett om de ansågs vara friska eller sjuka och nästan alltid föreslog de avlägsnande av tandsten och kalkavlagringar som behandling.

Forskarnas slutsats är att patientens parodontala status inte verkade spela någon roll för behandlingsvalet, vilket i sin tur innebär en hög risk för att patienter kan få en olämplig behandling för sitt tillstånd. Något som forskarna kallar ett ineffektivt användande av resurser.

Källa:

Milosavljevic A, Götrick B, Hallström H, Jansson H, Knutsson K. Different treatment strategies are applied to patients with the same periodontal status in general dentistry. Acta Odontol Scand 2013, doi: 10.3109/00016357.2013.824605.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00016357.2013.824605

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch