Bensköra kvinnor kan få svårare parodontit

12 jan 2012
Dela artikeln
Benskörhet kan vara en faktor som förvärrar parodontitsjukdomen. Det visar en grekisk studie av 90 kvinnor mellan 45 och 70 år gamla som alla led av kronisk parodontit.

Kvinnornas bentäthet mättes och deras tandstatus kontrollerades av en tandläkare som hölls ovetande om deras bentäthetsmätning. Forskarna grupperade sedan kvinnorna beroende på deras bentäthet – om de hade osteoporos, osteopeni (en mildare form av benskörhet) eller en normal (frisk) bentäthet.

Efter justering för klimakterie-status och rökning visade det sig att de kvinnor som led av benskörhet även hade en svårare parodontit med statistiskt signifikant högre grad av tandköttsinflammation, högre blödningsbenägenhet i tandköttet, större klinisk fästenivå och en större tillbakadragning av tandköttet.

Men forskarna varnar för att ännu dra alltför långtgående slutsatser av resultatet eftersom skillnaderna, trots att de var statistiskt signifikanta, var rätt små och eftersom tidigare studier kommit fram till motsägande resultat.

 

 

 

Källa:

Pepelassi E, Nicopoulou-Karayianni K, Archontopoulou AD, Mitsea A, Kavadella A, Tsiklakis K, Vrotsos I, Devlin H, Horner K. The relationship between osteoporosis and periodontitis in women aged 45 to 70 years. Oral Diseases 2011, doi: 10.1111/j.1601-0825.2011.01881.x.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch