Bisfosfonat-relaterad osteonekros underrapporterad

8 jan 2014
Dela artikeln

Att patienter drabbas av osteonekros i käken i samband med behandling med bisfosfonater är sannolikt betydligt vanligare än vad man tidigare har trott. Det kan norska forskare visa efter att de jämfört de inrapporterade fallen till det norska läkemedelsverket med fall som landets oral- och käkkirurger rapporterat på en direkt förfrågan.

Biverkningen osteone­kros vid behandling med medel ur läkemedelsgruppen bisfosfonater beskrevs första gången 2003 av den amerikanske dentalkirurgen Robert E Marx. Sedan dess har det varit obligatoriskt enligt rådande lagstiftning i alla de nordiska länderna för hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera den nya och ovanliga biverkan till respektive läkemedelsmyndighet.

Trots detta kan de norska forskarna visa att det norska läkemedelsverket endast hade fått in 51 biverkningsrapporter mellan 2003 och 2009, medan de norska oral- och käkkirurgerna kunde rapportera mer än fyra gånger så många fall – 214 stycken – under samma tidsperiod. De nya uppgifterna ökar den kumulativa incidensen av biverkningen i Norge under den undersökta tiden från 1,1 till 4,5 per 100 000 invånare.

En jämförelse mellan myndigheternas uppgifter i de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige visar ett liknande mönster där de inrapporterade fallen av bisfosfonat-relaterad osteonekros mellan 2003 och 2009 var 39, 44, 51 respektive 119, vilket skulle ge kumulativa incidenser under undersökningstiden på 0,7, 0,8, 1,1 respektive 1,3 fall per 100 000 invånare.

Forskarna drar slutsatsen att bisfosfonat-relaterad osteonekros är kraftigt underrapporterad i Norge och sannolikt även i de övriga nordiska länderna.

Källa:

Krüger TB, Sharikabad MN, Brokstad Herlofson B. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in four Nordic countries and an indication of under-reporting. Acta Odontol Scand 2013; 71: 1386–90.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00016357.2013.764007

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch