Biverkningar dåligt redovisade i parodontologistudier
Riktlinjer för hur biverkningar i studier bör redovisas har haft mycket liten effekt.

Biverkningar dåligt redovisade i parodontologistudier

7 okt 2013
Dela artikeln

Endast cirka var sjunde uppgift om biverkningar var korrekt redovisad i randomiserade och placebokontrollerade kliniska parodontologistudier. Det är det dystra resultat av en stor genomgång av studier från 2002 och 2003 samt 2011 och 2012.

En internationell forskargrupp sökte i Medline fram alla randomiserade och placebokontrollerade studier om behandlingseffekter på människor med gingivit eller parodontit under två tidsperioder med nästan tio års mellanrum. I studien ingick 100 artiklar publicerade från 2002 till 2003 och 146 artiklar publicerade från 2011 till 2012. Riktlinjer med tio tydliga regler för hur biverkningar i studier bör redovisas publicerades 2004 av Consort-gruppen och det är dessa som forskarna har jämfört studierna med. Men det visar sig att riktlinjerna har haft mycket liten effekt eftersom det inte var någon signifikant skillnad mellan studier från de två tidsperioderna före och efter riktlinjerna – de var lika dåliga vid båda tillfällena.

Totalt fann forskarna att endast 13 procent av alla uppgifter om biverkningar hade angivits i linje med riktlinjerna i de tidiga studierna medan samma siffra för de senare var föga imponerande 15 procent. De nyare studierna var lite bättre på tre punkter jämfört med de äldre studierna, på samma sätt var offentligfinansierade studier lite bättre på två av punkterna jämfört med industrifinansierade studier. Men överlag fick de flesta studier underkänt.

Källa:

Faggion CM Jr, Tu Y-K, Giannakopoulos NN. Reporting adverse events in randomized controlled trials in periodontology: a systematic review. J Clin Periodontol 2013; 40: 889–95.

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch