Bruxism är sannolikt ärftligt

26 jun 2014
Dela artikeln

Patienter som diskuterar bruxism med sin tandläkare tar ofta spontant upp exempel på släktingar som också påstås lida av samma åkomma för att så småningom komma fram till frågan om bruxism är ärftligt. Hittills har det inte funnits något vetenskapligt säkerställt svar på frågan.

Det ville en grupp forskare från Holland, Finland och Italien råda bot på. Därför gjorde de, i december 2013, en litteratursökning i Medline via PubMed och hittade tio vetenskapliga artiklar som behandlade frågan. Fyra av de tio studierna undersökte om bruxism var vanligare i familjer till någon som led av bruxism jämfört med familjer till någon som inte led av det.

Ytterligare fem studier var tvillingstudier där graden av konkordans (överensstämmelse) med avseende på bruxism mellan enäggs- och tvåäggstvillingar studerades. Slutligen fanns också en DNA-analys som studerade mutationer i serotoninsystemet.

Samtliga studier utom en tvillingstudie kom till slutsatsen att bruxism har en ärftlig komponent och alltså till viss del är ärftligt. Forskarnas slutsats är därför att det är sannolikt att bruxism är ärftligt, även om det inte behöver vara den enda orsaken till problemen.

Källa:

Lobbezoo F, Visscher CM, Ahlberg J, Manfredini D. Bruxism and genetics: A review of the literature. J Oral Rehab 2014, doi: 10.1111/joor.12177.

http://bit.ly/1qRj5UV

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch