Cancerbehandling kopplas till sämre oral hälsa

8 nov 2012
Dela artikeln

Personer som behandlades mot cancer med cytostatika eller strålning, eller både och, hade en klart sämre oral hälsa. Det visar en brasiliansk studie som jämfört 39 cancerpatienter med 44 friska kontroller.

Jämfört med kontrollerna hade cancerpatienterna färre tänder vilket resulterade i sämre tuggfunktion. Cancerpatienterna hade även en minskad stimulerad salivutsöndring och upplevde smakförändringar där de kände kraftigare smak av salt, sött och surt, men en svagare smak av bittert jämfört med en kontrollgrupp av friska personer i samma ålder.

Detta är effekter som påverkar tandhälsan negativt. En sämre salivutsöndring försämrar kroppens förmåga att rensa munhålan vilket ökar risken för karies och parodontit. Forskarna fann även en tydlig koppling mellan dålig salivutsöndring och dålig tandstatus hos cancerpatienterna.

Smakförändringar och svårigheter att tugga och svälja kan allvarligt minska födointaget vilket i sin tur snabbt kan få negativa effekter på hela hälsotillståndet.

Forskarna menar att dessa kopplingar mellan cancerbehandling och munhälsan bör uppmärksammas mer av behandlande läkare och tandläkare som, om möjligt, bör vidta lämpliga förebyggande åtgärder.

Källa:

Caputo JB, Campos SS, Pereira SM, Castelo PM, Gavião MBD, Marques LS, Pereira LJ. Masticatory performance and taste perception in patients submitted to cancer treatment. J Oral Rehab 2012; doi: 10.1111/joor.12005.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch