D-vitamin kan skydda mot blödning i tandköttet

21 feb 2013
Dela artikeln

D-vitamin spelar en viktig roll vid omsättningen av ben i kroppen, bland annat genom sin kontroll av blodkoncentrationen av kalcium. En hypotes som har funnits ett tag är att halten D-vitamin kan påverka risken för parodontal sjukdom.

Amerikanska forskare och tandläkare vid universitetet i Buffalo har nu försökt klarlägga hur det ligger till med D-vitaminets koppling till parodontit och andra tandlossningssjukdomar. De har sökt upp deltagarna i studien WHIOS, Women’s Health Initiative Observational Study, som undersöktes på universitetet mellan 1997 och 2000.

Av de 2 249 deltagande kvinnorna var 920 möjliga att få tag på, hade sparade plasmaprover som kunde analyseras för D-vitamin samt var möjliga att inkludera då de inte uppfyllde något exklusionskriterium. Kvinnornas tandstatus undersöktes och forskarna kontrollerade en mängd parodontala parametrar.

Resultatet visar att det inte fanns några signifikanta skillnader vad gäller parodontal sjukdom mellan de kvinnor som hade en låg halt D-vitamin och de som hade en hög och tillräcklig halt. Utom på en punkt, blödande tandkött. Kvinnor med tillräcklig mängd D-vitamin hade klart bättre tandkött med färre blödningar vid stick.

Källa:

Millen AE, Hovey KM, LaMonte MJ, Swanson M, Andrews CA, Kluczynski MA, Genco RJ, Wactawski-Wende J. Plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations and periodontal disease in postmenopausal women. J Periodontol 2012, doi:10.1902/jop.2012.120445.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch