D-vitamin nödvändigt för hormoneffekt på parodontit

29 nov 2012
Dela artikeln

Hormonersättning efter klimakteriet har tidigare visats ha en viss positiv effekt på parodontit där kvinnor som tar hormoner efter klimakteriet har mindre problem med tandlossning.

Nu kan svenska forskare lägga ytterligare en bit i pusslet när de kan visa att den parodontala effekten av klimakteriehormonerna är beroende av D-vitaminhalten.

De svenska forskarna har analyserat amerikanska hälsodata från den rullande studien National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES 2001–2002 och 2003–2004, där 1 230 kvinnor har genomgått tandundersökning, lämnat blodprov och svarat på en mängd enkätfrågor.

Kvinnor som tog klimakteriehormon och hade en tillräckligt hög D-vitaminhalt sänkte sin risk för parodontit med 30 procent medan risken för parodontit istället ökade hos kvinnor med D-vitaminbrist som tog klimakteriehormon, vilket pekar på att den positiva effekten av hormonbehandlingen på parodontit helt utraderas vid D-vitaminbrist.

Forskarna kan visa intressanta förändringar i halterna av olika inflammatoriska cytokiner hos de undersökta kvinnorna och lägger även fram en hypotes om att effekten av både kvinnliga könshormon och D-vitamin på parodontit, åtminstone delvis, beror på deras effekt på anti-inflammatoriska signalvägar.

Källa:

Jönsson D, Aggarwal P, Nilsson BO, Demmer RT. Beneficial effects of hormone replacement therapy on periodontitis are vitamin D associated. J Periodont 2012, doi: 10.1902/jop.2012.120434.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch