Det fanns tandvård redan i Romarriket
Även romarna kunde få hjälp med tandvärk och andra besvär. Även romarna kunde få hjälp med tandvärk och andra besvär.

Det fanns tandvård redan i Romarriket

6 sep 2012
Dela artikeln

Redan de gamla romarna verkar ha haft tillgång till en viss tandvård med smärtlindring, kariesbehandling och extraktion av kariesangripna tänder. Det kan 86 tänder som hittats vid utgrävningarna av Castor och Pollux-templet i Forum Romanum visa. Tänderna, som dateras till mellan år 50 och 100 efter Kristus, hittades i en kanal som gick under templet och har nu undersökts i ett tvärvetenskapligt projekt av danska forskare inom arkeologi, biomedicin och odontologi.

Detta är första gången tandstatusen i det kejserliga Rom har beskrivits. Nästan samtliga tänder hade djupa kariesangrepp, men saknade tecken på att angreppen hade skrapats eller borrats. Däremot hade många tänder märken efter verktyg som sannolikt använts för extraktion. Dessutom fann forskarna tecken som visar att kariesangreppen både har smärtlindrats och behandlats på ett sätt som gjort att angreppen har bromsats upp under lång tid. Romarna kunde gå med sina kariesangrepp i många år innan de till slut tvingades dra ut tänderna, konstaterar forskarna.

Forskarnas hypotes är att det har legat ett slags apotek i anslutning till templet, där det även var möjligt att få tandbehandling. Sannolikt var behandlingen möjlig bara för personer av en viss social ställning eftersom templet, som byggdes år 495 före Kristus och ligger mycket centralt i Rom, har använts som mötesplats för den romerska senaten, varit myndighetsbyggnad och även skattkammare.

Källa:

Fejerskov O, Guldager Bilde P, Bizzarro M, Connelly JN, Skovhus Thomsen J, Nyvad B. Dental Caries in Rome, 50–100 AD. Caries Res 2012;46:467-73.

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch