Doxycyklingel kan förbättra parodontitbehandling

4 apr 2012
Dela artikeln
Att applicera en långsamt frisättande doxycyklingel i alla tandfickor som är fyra millimeter eller djupare i samband med mekanisk behandling av patienter med kronisk parodontit ger en 30-procentig ökning av botandegraden.

Det visar en europeisk studie genomförd av ”the European Research Group on Periodontology” på cirka 200 patienter som lottades till att få tilläggsbehandling med doxycyklin eller inte.

Effekten av den lokala antibiotikabehandlingen är alltså relativt måttlig och dessutom förhållandevis kortvarig eftersom skillnaden mellan grupperna var signifikant efter tre månader, men efter sex månader sågs endast en skillnad i de djupaste tandfickorna. Inte desto mindre menar forskarna att effekten kan vara kliniskt relevant, särskilt med tanke på att mekanisk behandling har visats sig vara oförmögen att kontrollera inflammationen i mer än 50 procent av de behandlade ställena.

Studien är finansierad av företaget Ivoclar Vivadent som tillverkar doxycyklingelen, men forskarna anger att de har agerat helt oberoende av företaget i hela processen från upplägg, genomförande och tolkning till färdigställande av den slutliga artikeln.

Källa:

Tonetti MS, Lang NP, Cortellini P, Suvan JE, Eickholz P, Fourmousis I, Topoll H, Vangsted T, Wallkamm B on behalf of the European Research Group on Periodontology (ERGOPerio). Effects of a single topical doxycycline administration adjunctive to mechanical debridement in patients with persistent/recurrent periodontitis but acceptable oral hygiene during supportive periodontal therapy. J Clin Periodont. 2012, »Accepted Article«, doi: 10.1111/j.1600-051X.2012.01864.x.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch