E-vitamin kan förbättra läkningen efter parodontitbehandling

15 aug 2013
Dela artikeln

Tillskott av E-vitamin förbättrar läkningen signifikant efter en mekanisk infektionskontroll med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar hos patienter med parodontit. Det kan indiska forskare visa efter att ha jämfört 38 rökfria patienter med parodontit med 22 friska frivilliga. De 38 parodontitpatienterna lottades i två grupper där båda fick mekanisk behandling, men bara den ena gruppen fick tillskott av E-vitamin.

Halterna av antioxidanten superoxid-dismutas, SOD, var vid studiestart signifikant lägre hos personerna med parodontit än hos de friska frivilliga. Tre månader efter den mekaniska behandlingen visade det sig att båda grupperna hade förbättrats, men gruppen som dessutom hade fått E-vitamin hade förbättrats mest och de hade till och med högre halter SOD än de friska frivilliga.

Fyndet ska, enligt forskarna, ses som en första signal på att E-vitamin skulle kunna bidra till läkningen och de vill inte ge sig på några kliniska rekommendationer innan fyndet validerats i större studier.

Källa:

Singh N, Narula SC, Sharma RK, Tewari S, Sehgal PK. Vitamin E Supplementation, Superoxide Dismutase Status and Outcome of Scaling and Root Planing in Chronic Periodontitis Patients: A Randomized Clinical Trial. J Perio 2013, doi:10.1902/jop.2013.120727.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch