Egna tänder kan hjälpa minnet

15 aug 2013
Dela artikeln

Ju fler egna tänder försökspersonerna hade kvar, desto bättre minne hade de. Det kan svenska forskare visa i en studie där de har undersökt minnesfunktionerna hos 273 personer i åldern från 55 till 80 år.

Försökspersonerna testades med ett batteri av olika minnestester där flera minnesfunktioner kontrollerades, som episodiskt minne, semantiskt minne och arbetsminne liksom även hastigheten att hantera informationen.

Efter justering för andra möjliga faktorer (ålder, utbildning, kön, yrke och levnadsförhållande) var antalet egna tänder signifikant positivt kopplat till resultatet i alla minnestesterna, mest tydligt när det gäller episodisk minne, episodisk igenkänning, semantiskt minne samt hastigheten att hantera informationen. Antalet egna tänder kunde förklara mellan 14 och 20 procent av skillnaden i minneskapacitet, enligt forskarna.

Studieresultatet bekräftar ett antal tidigare genomförda djurförsök där en sämre förmåga till inlärning och spatialt minne, liksom förlust av nervceller i hippocampus, sågs efter tandextraktion. Även tidigare studier på helt tandlösa människor har visat en koppling till sämre resultat i minnestester. Samtidigt påpekar forskarna att det kan finnas andra förklaringsmodeller, som att människor med färre tänder har svårare att tugga och därför äter sämre mat, vilket kan leda till en sämre kognitiv kapacitet eller att människor med nedsatt kognitiv förmåga kan sköta sina tänder sämre, vilket kan leda till tandlossning.

Därför menar forskarna att det krävs långtidsstudier för att klarlägga om det verkligen är ett orsakssamband mellan antalet egna tänder och minneskapaciteten.

Källa:

Hansson P, Sunnegårdh-Grönberg K, Bergdahl J, Bergdahl M, Nyberg L, Nilsson LG. Relationship between natural teeth and memory in a healthy elderly population. Eur J Oral Sci 2013; doi: 10.1111/eos.12060.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch