Få warfarinpatienter drabbas av blödning vid dentalkirurgi

8 nov 2012
Dela artikeln

Frågan om antikoagulantia-behandlade patienter ska upphöra med sin blodförtunnande behandling inför ett planerat dentalt operativt ingrepp eller inte är kontroversiell. Vid fortsatt antikoagulantia-behandling kan patienten drabbas av en allvarlig och svårstoppad blödning, men om behandlingen stoppas eller dosen sänks kan patienten i stället drabbas av blodpropp, med i värsta fall dödlig utgång.

De flesta internationella riktlinjer menar att patienter med ett INR*-värde under 3,5 kan genomgå mindre kirurgiska ingrepp utan att antikoagulantia-behandlingen behöver justeras. I Sverige rekommenderar Läkemedelsverket i stället ett INR-värde under 2,1 för mindre operationer och INR under 1,5 vid större operationer. Samtidigt varnar de för att ett INR under 1,8 ökar risken för tromboemboliska komplikationer.

Nu kan forskare från USA och Singapore visa data som kan nyansera bilden av INR-värdets betydelse. I en retrospektiv genomgång av 122 warfarinbehandlade personer som genomgått sammanlagt 240 dentala ingrepp, främst extraktioner, men även två implantat under sex års tid vid ett universitetssjukhus har de kontrollerat frekvensen allvarliga blödningar i relation till INR-värdet inför ingreppet.

Sammanlagt inträffade fem allvarliga blödningar (2 procent) vid fyra extraktioner och insättningen av ett implantat. Om endast kirurgiska ingrepp räknades blev blödningsfrekvensen 4,8 procent. Samtliga blödningar drabbade män trots att könsfördelningen var helt jämn i patientgruppen.

Alla patienter som drabbades av blödning hade ett INR under 3,3 och snitt-värdet var 2,0. Samtidigt kunde alla åtta patienter med ett INR-värde över 3,3 genomgå extraktion eller insättning av implantat utan någon förlängd postoperativ blödning.

I stället visade journalerna att fyra av de fem som drabbades av blödningar behandlades med andra blodförtunnande mediciner som acetylsalicylsyra, eller lågmolekylärt heparin. Blödningsfrekvensen för dem som behandlades med någon annan blodförtunnande medicin var så hög som 17 procent medan den endast var en procent för dem som bara behandlades med warfarin.

Forskarnas slutsats är att allvarliga blödningar hos warfarinpatienter är ovanliga, men att samtidig behandling med annan blodförtunnande medicin kan öka risken.

* INR = International normalized ratio, ett av WHO infört standardiserat mått på blödningsbenägenheten som inte är laboratoriekänsligt på samma sätt som protrombin-tiden är.

Källa:

1. Hong C, Napenas JJ, Brennan M, Furney S, Lockhart P. Risk of postoperative bleeding after dental procedures in patients on warfarin: a retrospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012;114:464-8.
2. Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel – Behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket 2006.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch