Fiolspel kan öka risk för TMD
Forskarna hittade 14 vetenskapliga publikationer kring sambandet mellan instrumentspel och TMD.

Fiolspel kan öka risk för TMD

23 jun 2014
Dela artikeln

Samtliga sex studier som har undersökt sambandet mellan instrumentspel och temporomandibulära problem, TMD, kom fram till att det finns ett misstänkt samband, särskilt vid fiolspel. Det visar en holländsk litteraturgenomgång av frågan. Studierna är dock för få och av för låg kvalitet för att möjliggöra en meta-analys av frågeställningen.

Totalt hittade forskarna 14 vetenskapliga publikationer kring sambandet mellan instrumentspel och TMD när de gjorde en litteratursökning i Medline via PubMed. Fem stycken var fall-kontrollstudier och en var ett före- och eftertest. Resterande åtta artiklar bestod av sju fallrapporter och en expertkommentar.

Den samlade vetenskapen innehåller vissa indikationer på att instrumentspelande, och då särskilt fiol, har ett samband med TMD, skriver forskarna, men det går inte att dra någon enkel slutsats om det är ett orsakssamband. För det krävs större och bättre studier.

Källa:

Attallah MM, Visscher CM, van Selms MKA, Lobbezoo F. Is there an association between temporomandibular disorders and playing a musical instrument? A review of literature. J Oral Rehab. 2014, doi: 10.1111/joor.12166.

http://bit.ly/1oMjDJJ

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch