Fluorlackning av mjölktänder gör liten nytta
Under två år fick de undersökta barnen antingen fluorlack eller placebolack var sjätte månad.

Fluorlackning av mjölktänder gör liten nytta

12 jun 2014
Dela artikeln

Att fluorlackning av permanenta tänder minskar risken för karies hos vuxna är mycket väl belagt i ett antal vetenskapliga studier. Men effekten på små barns mjölktänder har, förvånande nog, inte alls varit lika väl undersökt. Fram tills nu.

Brasilianska forskare har genomfört en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie, enligt konstens alla regler, där de har följt 200 barn mellan ett och fyra år gamla under två års tid.

Under denna tid har barnen antingen fått fluorlack eller en identisk, men fluorfri, placebolack var sjätte månad utan att vare sig barnen eller tandläkarna vetat vem som fått vilken lack.

Efter två år var 89 barn kvar i fluorgruppen och 92 barn i placebogruppen. Den främsta anledningen till bortfallet var att familjerna hade flyttat. Totalt hade 75 barn utvecklat nya kariesangrepp under studietiden där 32 barn, eller 35,9 procent, hade fått fluorlack och 43 barn, eller 46,7 procent, hade fått placebolack. Men skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant.

Forskarna lyfter fram några teorier till varför de inte kan visa någon signifikant effekt och räknar fram att för att statistiskt kunna belägga den skillnad som eventuellt finns skulle studien behövt vara drygt tre gånger så stor.

De menar att avsaknaden av statistisk signifikans inte ska tolkas som att fluorlackbehandlingen inte har någon effekt, men däremot måste slutsatsen av studien bli att fluorlackning av mjölktänder gör relativt liten nytta, i bästa fall.

Källa:

Oliveira BH, Salazar M, Carvalho DM, Falcão A, Campos K, Nadanovsky P. Biannual fluoride varnish applications and caries incidence in pre­schoolers: A 24-month follow-up randomized placebo-controlled clinical trial. Caries Res 2014; 48: 228–36.

http://bit.ly/1qRxXmg

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch