Fototerapi kan effektivisera parodontitbehandling

20 maj 2014
Dela artikeln

Ett tillägg av antimikrobiell fotodynamisk behandling till den traditionella mekaniska infektionskontrollen med depuration och polering av tandhalsar kan signifikant förbättra effekten för patienter med kronisk parodontit. Det visar en indisk studie där alla 90 patienterna fick traditionell behandling, men hälften lottades till att även få ett  tillägg av fotodynamisk behandling.

Med hjälp av en speciell fotosensitiserare, en kemikalie som binder till bakterierna och aktiveras med hjälp av ljuset, kan den fotodynamiska behandlingen producera celltoxiska syreföreningar som dödar bakterierna.

Redan vid den första uppföljningen två veckor efter behandlingen hade de som fått fototerapi signifikant bättre värden när det gäller inflammation i tandköttet, blödning i tandköttet och plack. Efter tre månader var även tandfickornas djup och den kliniska fästenivån signifikant bättre hos dem som fått fototerapi jämfört med kontrollgruppen.

De patienter som led av dålig andedräkt fick också en signifikant förbättring under den första månaden efter behandlingen jämfört med kontrollgruppen, men sedan klingade den effekten av.
Forskarna menar att fotodynamisk behandling kan bli ett viktigt tillskott i terapiarsenalen mot parodontit och att nya studier bör undersöka effekten av upprepad behandling.

Källa:

Joseph B, Chandrasekhar P, Vijayakumari BK, Janam P, Subhash N. Efficacy of photodynamic therapy in the management of chronic periodontitis: a randomized controlled clinical trial. J Clin Perio 2014, doi: 10.1111/jcpe.12249.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.12249/abstract

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch