Gammalt diabetesmedel bygger nytt ben vid parodontit

10 jan 2013
Dela artikeln

Det gamla antidiabetesmedlet metformin (Glucophage mfl) som har använts mot diabetes typ 2 sedan slutet av 1950-talet kan få ett helt nytt användningsområde. Det kan indiska forskare visa i en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie på 50 manliga rökare med kronisk parodontit.

Alla männen fick genomgå en vanlig mekanisk infektionskontroll med skrapning av tandsten och polering av tandhalsar varefter hälften fick en gel innehållande en procent metformin insprutad i tandfickorna medan den andra hälften istället fick en placebogel.

Vid uppföljningar efter tre och sex månader hade de män som fått metformin signifikant bättre värden på parodontala parametrar som sonderingsdjup i tandfickorna, klinisk fästenivå och förekomsten av blödning i tandköttet. Dessutom hade de metformin-behandlade männen en signifikant förbättrad benkvalitet i käkbenet sex månader efter behandlingen.

Studien kan, enligt forskarna, visa en helt ny väg att gå när det handlar om återuppbyggnad av benvävnad vid parodontit. Men de menar samtidigt att den bengenererande effekten av metformin behöver undersökas i större och längre studier för att till fullo fastställa dess kliniska plats i terapin.

Källa

Rao NS, Pradeep AR, Kumari M, Naik SB. Locally Delivered 1% Metformin Gel in the Treatment of Smokers With Chronic Periodontitis: a Randomized Controlled Clinical Trial. J Periodont 2012, doi: 10.1902/jop.2012.120298.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi systemet. Om problemen med inloggning kvarstår om ett dygn, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch