Hyaluronsyra kan förbättra parondontal behandling

20 dec 2012
Dela artikeln

Genom att komplettera vanlig mekanisk infektionskontroll och polering av tandhalsar med en gel innehållande hyaluronsyra förbättras effekten av den parodontala behandlingen. Det kan forskare från Schweiz och Tyskland visa i en studie på 34 patienter med måttligt till svår parodontit.

Deltagarna lottades till hyaluronsyrabehandlingen eller kontrollgrupp. Direkt efter den vanliga behandlingen fick de 17 patienter som lottats till interventionsgruppen en gel med 0,8 procent hyaluronsyra insprutat i tandfickorna. Patienterna fick sedan med sig en egen gel i styrkan 0,2 procent som de applicerade i tandfickor och på tandkött två gånger per dag under de följande 14 dagarna.

Vid uppföljningarna efter tre och sex månader hade den grupp som fått hyaluronsyra signifikant bättre värden på parodontala parametrar som sonderingsdjup och fästenivå. Testpatienterna hade också en bättre bakterieflora med lägre halter av parodontala bakterier.

Studien visar, menar forskarna, att hyaluronsyrans antibakteriella effekt kan användas för att förbättra effekten av vanlig parodontal behandling.

Källa:

Eick S, Renatus A, Heinicke M, Pfister W, Stratul SI, Jentsch H. Hyaluronic Acid as an Adjunct After Scaling and Root Planing – A Prospective Randomized Clinical Trial. J Perio 2012, doi:10.1902/jop.2012.120269.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi systemet. Om problemen med inloggning kvarstår om ett dygn, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch