Implantat ger sämre känsel
En alltför stor tuggkraft kan resultera i att implantaten fallerar.

Implantat ger sämre känsel

3 dec 2013
Dela artikeln

Tandimplantat försämrar patienternas förmåga att uppfatta känslointryck av tuggrörelser och käktryck. En japansk meta-analys av sex studier visar att det, i snitt, krävs åtta gånger så stor kraft för att en patient med implantat ska känna något jämfört med en person med naturliga tänder.

Men spridningen var stor, de olika studierna redovisade att den kraft som krävdes in­nan patienter med implantat uppfattade något var mellan fyra och 20 gånger högre än för personer med naturliga tänder.

Frågan är viktig eftersom tuggkraften vid intag av mat styrs via de känslointryck som hjärnan får av det sensoriska system som finns i käkben och naturliga tänder. En dämpning av dessa känslointryck på grund av implantat kan leda till att en alltför stor tuggkraft används, något som i sin tur kan resultera i att implantaten fallerar.

Studierna visade också att patienter med implantat hade svårare att avgöra skillnader i tjocklek med tänderna, men där var inte skillnaden mellan implantat och naturliga tänder lika stor.

Källa:

Higaki N, Goto T, Ishida Y, Watanabe M, Tomotake Y, Ichikawa T. Do sensation differences exist between dental implants and natural teeth?: a meta-analysis. Clin Oral Im­plants Res 2013, doi: 10.1111/clr.12271.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.12271/abstract

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch