Impotens mer än tre gånger så vanligt vid parodontit

3 maj 2012
Dela artikeln

En hittills okänd följdeffekt av kronisk parodontit kan vara utvecklandet av impotens. Det kan en registerstudie från Taiwan visa. Forskarna har tittat på sambandet hos över 195 000 män över 18 år och har hittat en tydlig koppling.

I Taiwans nationella hälsoregister fann forskarna över 32 000 män med diagnosen erektil dysfunktion. Slumpmässigt valde de ut över 162 000 män utan impotensdiagnos som kontroller. Det visade sig att mer än var fjärde man med impotensproblem tidigare hade fått diagnosen kronisk parodontit medan bland kontrollerna gällde detsamma för färre än var tionde man.
Efter att ha kontrollerat för sociodemografiska faktorer, andra sjukdomar, fetma och alkoholkonsumtion fann forskarna att de patienter som lider av kronisk parodontit har mer än tre gånger så hög risk att drabbas av impotens.

Forskarna menar att en trolig mekanism bakom sambandet är den kroniska inflammation som kronisk parodontit orsakar. Särskilt som de också kan visa att patienter med kronisk parodontit som sedan genomgått parodontalkirurgi för att eliminera infektionen nästan inte har någon ökad risk för impotens alls.

Källa:

Keller JJ, Chung SD, Lin HC. A Nationwide population-based study on the association between chronic periodontitis and erectile dysfunction. J Clin Perio 2012, doi: 10.1111/j.1600-051X.2012.01879.x.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:
  1. Kommentar från Boel Jansson 11 maj 2012:

    Okänd bieffekt. Men inte förvånande. Impotens vid diabetes är ju välkänt. Och att det finns flera beröringspunkter mellan diabetes och parod är ju inte helt obekant numera…

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch