Ingen nytta med smärtlindring av tandköttet före injektion

10 jan 2013
Dela artikeln

Det är ingen idé att ge ytlig smärtlindring av tandköttet före injektion av bedövningsmedel. Inte heller spelar det någon roll för hur väl bedövningen tar. Det kan iranska forskare visa efter en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad cross-over-studie på 25 frivilliga som två gånger under två veckor ställde upp och fick en av sina övre framtänder bedövade.

Försökspersonerna lottades till att få en topikal gel som antingen innehöll 20 procent benzokain eller placebo applicerad på den alveloära mucosan strax intill den tand som skulle bedövas. Efter cirka en minut gavs bedövningen med 1,8 milliliter prilokain under en minuts tid.

Men forskarna kan inte visa någon skillnad i upplevd smärta vid injektionen mellan dem som fick den initiala smärtlindringen och dem som fick placebo. Inte heller kan de se någon skillnad i hur väl bedövningen tog. Sammanlagt var 72 procent av de 50 tänderna lyckosamt bedövade och det fanns ingen korrelation till vilka som hade fått topikal smärtlindring före eller inte, eller till vilka som upplevde smärta vid injektionen eller inte.

Forskarna poängterar dock att även om det inte verkar spela någon roll för utfallet av bedövningen är det ändå viktigt att tandläkaren lägger bedövningarna så smärtfritt som möjligt för att ”behålla populariteten” hos sina patienter.

Källa

Parirokh M, Sadeghi AS, Nakhaee N, Pardakhty A, Abbott PV, Yosefi MH. Effect of Topical Anesthesia on Pain during Infiltration Injection and Success of Anesthesia for Maxillary Central Incisors. J Endodont 2012;38:1553-6.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch