Ingen resistens efter fem år med triklosan i tandkrämen
Deltagarna i studien fick använda tandkräm med 0,3 procent triklosan eller en placebotandkräm.

Ingen resistens efter fem år med triklosan i tandkrämen

7 maj 2014
Dela artikeln

Triklosan är ett organiskt antibakteriellt ämne som tidigare fanns i tandkräm, men som sedan slutet av 1990-talet ifrågasatts för sin miljöpåverkan (kan omvandlas till dioxin) och för risken att användningen bidrar till resistensutveckling av orala bakterier. I en ny studie, finansierad med ett oinskränkt anslag av Colgate-Palmolive, kan nu forskare från Nya Zeeland och Australien visa att i varje fall farhågan om resistensutveckling verkar vara obefogad.

Forskarna har undersökt plackprover från 40 på varandra följande försökspersoner som deltog i den femåriga CAP-studien. Där hade deltagarna lottats till att antingen använda en tandkräm innehållande 0,3 procent triklosan eller en placebotandkräm för att undersöka om det antibakteriella medlet bromsade utvecklingen av parodontit hos personer med hjärtsjukdom.

Plackproverna kom från 18 personer som borstat med triklosan och 22 som använt placebotandkrämen. Forskarna odlade plackproverna på rena agarplattor samt tillsammans med triklosan i olika koncentrationer i både luft och anaerobisk miljö. Plattorna kontrollerades under tio dagars odling utan att forskarna kunde finna några belägg för att någon bakterie hade blivit resistent under de fem åren av exponering.

Fem bakteriestammar var desamma i de båda grupperna och de hämmades av samma koncentrationer triklosan. Tre bakteriestammar var unika för triklosangruppen, medan fem stammar var unika för placebogruppen. Samtliga hämmades av koncentrationer motsvarande högst en tredjedel av tandkrämens.

Forskarna konstaterar att fem års kontinuerligt användande av tandkräm innehållande triklosan inte har resulterat i triklosanresistenta bakterier i munhålan.

Källa:

Cullinan MP, Bird PS, Heng N, West MJ, Seymour GJ. No evidence of triclosan-resistant bacteria following long-term use of triclosan-containing toothpaste. J Periodont Res 2014;49:220–5.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jre.12098/abstract

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch