Internationell expertgrupp föreslår ny definition av bruxism

31 jan 2013
Dela artikeln

Tandgnissel, eller bruxism, har hittills inte haft någon enhetlig definition med internationellt genomslag. Det finns i dag flera definitioner där alla har nackdelar och olämpliga eller värderande termer i sina beskrivningar av tillståndet. Därför har en grupp internationella bruxismexperter nu tagit fram en definition som är enkel, tar hänsyn till tillståndets dygnskaraktäristik och saknar associationer till underliggande orsaksmekanismer eller samsjukligheter.

Den nya, föreslagna, definitioner lyder: »Bruxism är en repetitiv käkmuskelaktivitet karaktäriserad av sammanbitande och gnisslande av tänderna och/eller krampande eller upprepat tryck från underkäken. Bruxism har två distinkta dygnsmanifestationer; det kan uppträda under sömn (kallat sömnbruxism) eller under vakenhet (kallat vakenbruxism).«

Expertgruppen föreslår även ett diagnostiskt graderingssystem för att beskriva säkerheten i diagnosen som består av termerna »möjlig«, »trolig« eller »defintiv« sömn- eller vakenbruxism.
Möjlig bruxism baseras på egenrapportering i form av frågeformulär eller anamnesen i en klinisk undersökning. Trolig bruxism baseras på egenrapportering plus inspektionsdelen i en klinisk undersökning.

Slutligen definitiv sömnbruxism baseras på egenrapportering, en klinisk undersökning samt en polysomnografisk mätning helst kompletterad med en video/audio-inspelning. Definitiv vakenbruxism baseras i stället på egenrapportering, klinisk undersökning samt en elektromyografisk mätning helst kombinerad med så kallad (»ecological momentary assessment methodology« ??), EMA.

Expertgruppen hoppas att både den nya definitionen och graderingssystemet vinner forskares och klinikers gillande och därmed blir en fast bas från vilken framtida forskning och observationer kan bygga på.

Källa:

Lobbezoo F, Ahlberg J, Glaros AG, Kato T, Koyano K, Lavigne GJ, de Leeuw R, Manfredini D, Svensson P, Winocur E. Bruxism defined and graded: an international consensus. J Oral Rehab 2013; 40: 2–4.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch