Kandidatgener för parodontit håller inte måttet

9 apr 2013
Dela artikeln

Ett antal olika gener har i den vetenskapliga litteraturen tidigare rapporterats öka risken att utveckla parodontit. Men det verkar inte som om genförklaringen håller för en närmare granskning.

Det är i varje fall en rimlig slutsats av en europeisk studie som försökt att kontrollera 23 olika riskgeners koppling till parodontit i flera olika europeiska patientgrupper. Studiens resultat visar att det inte går att visa att någon av de 23 generna har något klart samband med tandsjukdomen.

Generna har först testats i en grupp bestående av 600 tyska patienter med aggressiv parodontit, diagnostiserade före sin 35-årsdag, som jämfördes med drygt 1 400 kontroller. De gener som efter den testen möjligen skulle kunna ha ett samband testades sedan hos 164 holländska patienter med aggressiv parodontit som jämfördes med drygt 1 000 kontroller samt hos 105 tyska och österrikiska patienter som jämfördes med närmare 500 kontroller. Samtliga gener testades även i en grupp om drygt 1 400 tyska patienter med kronisk parodontit som jämfördes med drygt 1 100 kontroller och slutligen gjordes ett test av en särskild gen hos 89 turkiska patienter som jämfördes med 72 kontroller samt hos 44 italienska patienter som jämfördes med 99 kontroller.

Slutresultatet är dock nedslående där forskarna säger sig inte kunna visa några konklusiva bevis för samband mellan några av generna och parodontit. Däremot har de fått några nya uppslag som behöver verifieras i nya, ännu större studier.

Källa:

Schaefer AS, Bochenek G, Manke T, Nothnagel M, Graetz C, Thien A, Jockel-Schneider Y, Harks I, Staufenbiel I, Wijmenga C, Eberhardt J, Guzeldemir E, Cine N, Folwaczny M, Noack B, Meyle J, Eickholz P, Trombelli L, Scapoli C, Nohutcu R, Bruckmann C, Doerfer C, Jepsen S, Loos BG, Schreiber S. Validation of reported genetic risk factors for periodontitis in a large-scale replication study. J Clin Periodont 2013, doi: 10.1111/jcpe.12092.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch