Kariesprevention av mamman har långtidseffekt på barnet
Mammans användning av xylitoltuggummi kan normalisera kariesrisken hos högriskbarn.

Kariesprevention av mamman har långtidseffekt på barnet

1 okt 2013
Dela artikeln

Genom att behandla högrisk-mammor med xylitoltuggummi går det att förebygga kolonisation av kariesbakterien mutans streptococci, MS, hos barnen. Och detta ger en långtidseffekt som skyddar barnen mot karies som sitter i minst tio år, kan finska forskare visa.

I början av 1990-talet genomfördes en studie i Finland där nyblivna mammor kontrollerades för förekomst av kariesbakterien MS. De som hade höga nivåer lottades till att behandlas med xylitoltuggummin med en daglig dos på mellan sex och sju gram under 21 månaders tid eller till en kontrollgrupp som inte fick tuggummin.

De mammor som hade låga halter av MS och deras barn ingick i stället i en referensgrupp. Barnen kontrollerades när de var två år gamla då forskarna kunde konstatera att behandlingen inneburit en kliniskt betydelsefull reducering av överföringen av bakterien från mamman till barnet.

Nu har barnen följts upp vid tio års ålder. Det visar sig att i alla mått som forskarna använde – som kariesfri medianålder, andel barn utan karies vid olika åldrar och antal tandläkarbesök med syfte att laga en eller flera tänder –var barnen med xylitolbehandlade högrisk-mammor lika bra eller bättre än barnen i referensgruppen, som alltså hade lågrisk-mammor, och alltid signifikant mycket bättre än barnen i kontrollgruppen, som hade högrisk-mammor som inte fick behandling.

Forskarnas slutsats är att mammans användning av xylitoltuggummin helt kan normalisera kariesrisken hos högrisk-barn.

Källa:

Laitala ML, Alanen P, Isokangas P, Söderling E, Pienihäkkinen K. Long-term effects of maternal prevention on children’s dental decay and need for restorative treatment. Community Dent Oral Epidemiol 2013, doi: 10.1111/cdoe.12057.

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch