Låg fluorhalt till barn ifrågasätts

5 dec 2013
Dela artikeln

Till förskolebarn rekommenderas ofta tandkräm med låg fluorhalt för att undvika risken att drabbas av dental fluorosis – en permanent missfärgning av tänderna. Nu ifrågasätts detta av forskare som gått igenom den samlade forskningen på området.

De kan visa att det saknas hållbara bevis för att lågfluortandkräm minskar risken för missfärgning hos dessa barn samtidigt som det finns belägg för att den låga fluorhalten ökar risken att drabbas av karies.

Det är brasilianska forskare som har genomfört en meta-analys av randomiserade, kontrollerade studier som jämfört låg- och normalfluortandkräm på barn yngre än sju år. Sökningar i databaser som Medline och Embase med flera gav över 1 900 möjliga studier, men efter att forskarna rensat bort alla studier som inte uppfyllde de hårda inklusionskriterierna var det till slut endast fem studier kvar.

Två av studierna, omfattande knappt 2 000 barn, hade undersökt skillnader i missfärgning, men de kunde inte visa någon signifikant skillnad i förekomsten av estetiskt relevanta missfärgningar mellan barn som använt tandkräm med låg eller hög halt fluor. De tre övriga studierna, omfattande drygt 4 600 barn, kunde däremot visa en måttligt, men statistiskt signifikant, förhöjd risk att drabbas av karies vid användning av lågfluortandkräm (relativ risk = 1,13).

Forskarna menar att det saknas vetenskapligt stöd för att använda tandkräm med låg fluorhalt till förskolebarn, eftersom den inte skyddade dem mot missfärgningar samtidigt som den ökade risken för karies.

Källa:

Santos APP, Oliveira BH, Nadanovsky P. Effects of low and standard fluoride toothpastes on caries and fluorosis: systematic review and meta-analysis. Caries Res 2013; 47: 382–90.

http://www.karger.com/Article/FullText/348492

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch