Mängden tandkött i leendet påverkar andras omdöme
Leenden som visar mer tänder och mindre tandkött bedöms som attraktivare, vänligare, trovärdigare och mer intelligenta.

Mängden tandkött i leendet påverkar andras omdöme

10 jan 2013
Dela artikeln

Hur mycket tandkött som syns när en person ler påverkar hur personen uppfattas av andra människor. Det kan amerikanska forskare visa i en studie där de låtit 77 personer bedöma fotografier av leenden. De tio patienterna, vars leenden hade fotograferats, hade alla diagnostiserats ha en förändrad tanderuption i överkäkens framtänder så att tänderna såg allt för korta ut. Fotografierna hade sedan manipulerats digitalt för att visa hur de skulle se ut efter ett estetiskt kirurgiskt ingrepp genom att förlänga den synliga delen av tanden.

De 77 försökspersonerna fick i en slumpvis ordning titta på de 20 före- och efter-bilderna och på en VAS-skala bedöma hur attraktiva, vänliga, trovärdiga, intelligenta och självsäkra de olika leendena var. Försökspersonerna bestod dels av en kontrollgrupp med 43 sistaårsstudenter på tandläkarutbildningen och dels av en testgrupp av 34 förstaårs-studenter på läkar- och tandläkar-linjen utan tidigare akademisk erfarenhet av dentalestetik.

Men oavsett erfarenhet av dessa frågor bedömdes leendena likadant av båda grupperna. Leendena som visade mer tänder och mindre tandkött bedömdes genomgående som signifikant attraktivare, vänligare, trovärdigare, intelligentare och självsäkrare.

Andra intressanta fynd i studien är att kvinnors leenden genomgående bedömdes som intelligentare än mäns och att afro-amerikaners leenden bedömdes som både mer trovärdiga och mer självsäkra än vitas.

Källa

Malkinson S, Waldrop TC, Gunsolley JC, Lanning SK, Sabatini R. The Effect of Esthetic Crown Lengthening on Perceptions of a Patient’s Attractiveness, Friendliness, Trustworthiness, Intelligence, and Self-Confidence. J Periodont 2012, doi:10.1902/jop.2012.120403

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch