Medel mot dålig andedräkt dåligt studerade
Kvaliteten på studierna av munsköljningsmedel mot dålig andedräkt är oftast låg, visar en meta-analys. Kvaliteten på studierna av munsköljningsmedel mot dålig andedräkt är oftast låg, visar en meta-analys.

Medel mot dålig andedräkt dåligt studerade

24 maj 2012
Dela artikeln

Dålig andedräkt är ett av mänsklighetens vanligaste orala problem och har rapporterats hos upp till hälften av alla deltagare i olika studier. Holländska forskare har nu gjort en meta-analys av samtlig behandlingsforskning på området och de fann att det gjorts långt över 300 studier av olika munsköljningsmedel mot dålig andedräkt.

Men kvaliteten på studierna lämnar mycket övrigt att önska. Endast tolv studier var av sådan kvalitet att de kunde inkluderas i meta-analysen. Och då låg de ändå i den lägre kvalitetsskalan där till exempel nio av de tolv hade någon slags inblandning av det tillverkande företaget.

I princip alla typer av munsköljningsmedel som undersökts visade sig ha effekt mot dålig andedräkt. Men det enhetliga resultatet ifrågasätts dock av forskarna som menar att i kombination med den låga kvaliteten på studierna skulle det kunna vara fråga om så kallad publicerings-bias.

De efterlyser därför ett större intresse i frågan från forskarsamhället för att i framtiden kunna erbjuda både tandläkare och patienter ett bättre evidensbaserat beslutsunderlag.

Källa:

Blom T, Slot D, Quirynen M, Van der Weijden G. The effect of mouthrinses on oral malodor: a systematic review. Int J Dent Hyg. 2012, doi: 10.1111/j.1601-5037.2012.00546.x.

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch