Minskat antibiotikabruk vid implantatkirurgi
Andelen tandläkare som skriver ut en singeldos antibiotika efter ingreppet i stället för en kur på över tre dagar har ökat från 49 procent till 65 procent.

Minskat antibiotikabruk vid implantatkirurgi

22 maj 2014
Dela artikeln

Svenska tandläkare verkar ha tagit till sig de nya riktlinjerna om användning av antibiotika vid implantatkirurgi. Det visar en enkätundersökning bland tandläkare verksamma i Stockholmsområdet genomförd 2008 och 2012.

Totalt medverkade 120 tandläkare vid enkäten 2008 (svarsfrekvens 75 procent) och 2012 var det 161 som svarade (88 procent). Resultatet visar att andelen tandläkare som rutinmässigt skriver ut antibiotika som profylax före implantatkirurgi har minskat från 88 procent till 74 procent. Samtidigt har andelen som skriver ut en singeldos antibiotika efter ingreppet i stället för en kur på över tre dagar ökat från 49 procent till 65 procent.

Under denna tidsperiod har nya rekommendationer kring antibiotikaanvändningen vid implantatkirurgi kommit från Strama (2009), SBU (2010) och Läkemedelsverket (2012) baserade på insikterna om riskerna för resistensutveckling vid överdriven användning. Det har också skett en omsvängning i preferenserna av antibiotika. 2008 använde 67 procent av tandläkarna V-penicillin medan 21 procent använde amoxicillin. 2012 var de siffrorna 43 respektive 47 procent. Den förändrade användningen av penicillinpreparat beror sannolikt på uppgifterna om att amoxicillin har en betydligt bättre absorption och biotillgänglighet, spekulerar forskarna.

Studien visar också att tandläkare som gått en efterutbildning hanterade antibiotika mer försiktigt jämfört med dem som enbart hade grundutbildning.

Källa:

Khalil D, Hultin M, Andersson Fred L, Parkbring Olsson N, Lund B. Antibiotic prescription patterns among Swedish dentists working with dental implant surgery: Adherence to recommendations. Clin. Oral Impl. Res. 2014, doi: 10.1111/clr.12402.

http://bit.ly/1rUEQ1o

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch