Munsköljmedel fungerar inte som kariesskydd

20 dec 2012
Dela artikeln

Munsköljmedlen Listerine Fluoride (essensoljor och fluor) och GUM Paroex (alkoholfri klorhexidin) gör inte någon klinisk nytta för att förhindra karies. Den slutsatsen drar svenska forskare efter en omsorgsfullt genomförd randomiserad, dubbel-blind, cross-overstudie på 18 försökspersoner med en historia av hög kariesförekomst.

Försökspersonerna fick i slumpvis ordning munskölja med de två kommersiella medlen samt kontrollvätskan vatten, två gånger om dagen i 16 dagar vardera. Varje sköljperiod separerades med en tre månader lång så kallad wash-outperiod för att bakteriefloran skulle hinna återhämta sig.

Före och efter varje sköljperiod samlades saliv in för analys av kariesbakterierna mutans streptococci och lactobacilli.

Karies kan betraktas som en livsstilssjukdom som enkelt kan förhindras genom en god oral hygien och en begränsning av intaget av fermenterbara kolhydrater, menar forskarna. Munsköljmedlens funktion är att bidra till en god oral hygien genom att eliminera kariogena bakterier. Men gör de det?

Sköljningarna med Listerine Fluoride och vatten visade ingen signifikant skillnad i nivåerna av kariesbakterierna före och efter de 16 dagar långa sköljperioderna.

GUM Paroex, å andra sidan, visade visserligen totalt sett en signifikant sänkning av nivåerna av båda kariesbakterierna efter sköljperioden, men vid en noggrannare analys visade det sig bero på stora effekter hos vissa individer medan andra inte fick någon relevant effekt. Exempelvis sågs ingen förändring av lactobacillinivåerna uppdelade i nivåklasser hos tolv av 18 försökspersoner.

Detta resultat menar forskarna visar att dessa munsköljmedel saknar klinisk betydelse som kariespreventiva behandlingar.

Källa:

Wikén Albertsson K, Persson A, van Dijken JWV. Effect of essential oils containing and alcohol-free chlorhexidine mouthrinses on cariogenic micro-organisms in human saliva. Acta Odont Scand 2012, doi:10.3109/00016357.2012.734414.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
 1. Kommentar från Herje 1 april 2014:

  Det vore kanske bra om ni klargör att det inte är fluoret som är ineffektivt utan de essentiella oljorna och klorhexidinet. Jag utgår från att ni är medvetna om fluorets skyddsmekanism och varför det är bra med fluorsköljning Om ni låter artikeln stå som den gör underblåser ni de som genomför kampanjer som motarbetar folkhälsan på samma sätt som antivaccinationskampanjer gör. (http://www.tf.nu/nyhet/fluorskoljning-vardelost/)

  • Kommentar från Lisbeth Johansson 1 april 2014:

   Herje är det verkligen viktigt att klargöra? Det munsköljmedlet hade ju ingen verkan, och det är flour i..

   • Kommentar från Martin 2 april 2014:

    Det som är undersökt är om munsköljerna kan trycka ner de kariesassocierade bakterieförekomsterna. Hade man velat utvärdera fluoret i sköljen hade man behövt göra undersökningen över betydligt längre tid då karies utvecklas långsamt.

    • Kommentar från Jonas 6 november 2014:

     Forskarna har uppenbarligen en annan uppfattning ”showed that both rinses had little clinical significance as a caries preventing treatment method”.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch