Mutation halverar risken för karies

6 sep 2012
Dela artikeln

Mycket tyder på att en mutation i genen för ett enzym ger ett skydd mot karies. Enzymet tillhör gruppen matrix-metalloproteinaser, MMP:s, en grupp enzym som bryter ner ett stort antal ämnen utanför cellerna, men de kan även skapa bioaktiva molekyler. Det finns 23 olika kända matrix-metalloproteinaser där MMP2, MMP9 och MMP13 tidigare i djurförsök har visat samband med tandutveckling och kariesbildning.

Forskare från Brasilien och USA har nu undersökt tandstatus och genetik hos 505 brasilianska barn och ungdomar mellan 3 och 21 år gamla. Av de 505 barnen och ungdomarna var 212 helt kariesfria och bland dessa var en viss muterad form av MMP13 vanligare. Den skyddande varianten av MMP13 visade sig halvera risken att drabbas av karies.

Det är känt att mutationen ligger i promotordelen av MMP13 och kan alltså ha betydelse för uttrycket av enzymet, men det är inte känt exakt hur MMP13 verkar på emalj och/eller dentin. Forskarna pekar därför på behovet av ytterligare studier av genetiken bakom kariesutveckling.

Källa:

Tannure PN, Küchler EC, Falagan-Lotsch P, Amorim LMF, Raggio Luiz R, Costa MC, Vieira AR, Granjeiro JM. MMP13 Polymorphism Decreases Risk for Dental Caries. Caries Res 2012;46:401-7.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch