Nästan hälften av alla vuxna i USA lider av parodontit
De nya siffrorna visar på en kraftig ökning av antalet drabbade i USA. De nya siffrorna visar på en kraftig ökning av antalet drabbade i USA.

Nästan hälften av alla vuxna i USA lider av parodontit

8 nov 2012
Dela artikeln

Nya nationella siffror visar att drygt 47 procent av den amerikanska befolkningen över 30 år lider av parodontit. Det motsvarar närmare 65 miljoner invånare och är en kraftig ökning av prevalenssiffrorna jämfört med tidigare uppgifter.

Tidigare nationella undersökningar som genomförts 1988-94 och 1999-2004 har visat att mellan 20 och 27 procent av den vuxna befolkningen var drabbad.

Anledningen till de nya uppgifterna är att amerikanerna har gått över från en partiell undersökningsmetod till en fullständig undersökning där varje tand i munnen (förutom visdomständerna) undersöks på sex ställen.

Den nya nationella undersökningen har pågått mellan 2009 och 2010 omfattar närmare 3 750 individer som representerar ett tvärsnitt av den icke-institutionaliserade befolkningen över 30 år. Den visar att 8,7 procent har en mild parodontit, 30 procent en måttlig och 8,5 procent en svår parodontit.

Förekomsten av parodontit ökar med åldern där 24,4 procent av 30-åringarna är drabbade jämfört med 70 procent av de över 65 år. Män har högre prevalens än kvinnor och det finns en tydlig socioekonomisk gradient där mexikaner i USA har den högsta prevalensen tätt följda av afro-amerikaner.

De nya uppgifterna gör, enligt forskarna, att parodontit framträder som ett mycket viktigt dentalt folkhälsoproblem i USA, särskilt bland den äldre befolkningen.

Källa:

Eke PI, Dye BA, Wei L, Thornton-Evans GO, Genco RJ. Prevalence of Periodontitis in Adults in the United States: 2009 and 2010. J Dent Res 2012;91:914-20.

Text: Fredrik Hedlund

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch