Nikotins nedbrytande mekanism på tandvävnad funnen

16 aug 2012
Dela artikeln

Rökare har ofta sämre tandstatus än icke-rökare. Nu kan forskare i Syd-Korea ha hittat mekanismen bakom. Tillsammans med lipopolysackarider ifrån bakteriernas cellväggar samverkar nikotin och uppreglerar en genaktivator kallad hypoxia inducerbar faktor 1 alfa, HIF-1α.

Denna aktivator uppreglerar i sin tur uttrycket av prostaglandin E2, matrix-metalloproteaserna 2 och 9 som alla är involverade i nedbrytningen av tandvävnad vid parodontit. Det kan forskarna visa efter att ha undersökt effekterna av de olika ämnena på en cell-linje.

Forskarna menar därför att HIF-1α borde vara en primär målmolekyl för framtida behandlingar mot parodontit.

 

Källa:

Kim YS, Shin SI, Kang KL, Herr Y, Bae WJ, Kim EC. Nicotine and lipopolysaccharide stimulate the production of MMPs and prostaglandin E2 by hypoxia-inducible factor-1α up-regulation in human periodontal ligament cells. J Periodont Res 2012, doi: 10.1111/j.1600-0765.2012.01487.x.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Just nu uppdaterar vi systemet. Om problemen med inloggning kvarstår om ett dygn, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch