Ny teknik förbättrar rotfyllningar

23 feb 2012
Dela artikeln
Mer flexibla och lätthanterliga rotfyllningsverktyg förbättrade avsevärt kvaliteten på rotfyllningarna hos folktandvården i Göteborg.

Och förbättringen var bestående, det kan forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, nu visa i en uppföljningsstudie där de kontrollerat röntgenbilder av slumpmässigt utvalda rotfyllningar gjorda av de anställda tandläkarna 2001 och 2005.
Folktandvården i Göteborg införde 2001 automatiskt roterande nickel-titan-verktyg i stället för de traditionella handverktygen i rostfritt stål. I samband med förändringen hölls också en utbildning i hur de nya verktygen skulle användas. En undersökning som genomfördes efter teknikbytet visade att det avsevärt hade förbättrat kvaliteten jämfört med tidigare.

Men det var inte möjligt i den studien att skilja effekterna från den nya tekniken och utbildningen åt. Därför gjordes en uppföljning fyra år senare och den visar att kvaliteten på rotfyllningarna hade ökat ytterligare. Andelen rotfyllningar som bedömdes som utomordentligt välgjorda steg från 45 procent 2001 till 52 procent 2005, andelen kanaler som var korrekt förseglade steg på motsvarande sätt från 76 till 84 procent. Men fortfarande fanns det rotfyllningar av dålig kvalitet, även om andelen hade sjunkit från tio procent till åtta procent.

Forskarnas slutsats är att ett teknikskifte av detta slag ökar andelen rotfyllningar av god kvalitet, men konstaterar samtidigt att ett teknikskifte i sig aldrig kan komma till rätta med undermåligt utfört arbete.

 

Källa:

Dahlström L, Molander A, Reit C. Introducing nickel-titanium rotary instrumentation in a public dental service: The long-term effect on root filling quality. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 112: 814–9.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch