Nya belägg för statiners effekt mot parodontit

13 feb 2014
Dela artikeln

Den lokala inflammationen vid parodontit har kopplats till systemiska sjukdomar som diabetes, hjärt–kärlsjukdom och osteoporos. Det är tidigare visat att parodontal behandling även minskar systemiska nivåer av blodfetter som kolesterol samt den inflammatoriska markören C-reaktivt protein, CRP. Tidigare fynd av varierande styrka har också gett upphov till hypotesen att behandling med blodfettssänkande statiner skulle kunna motverka parodontit.

Nu kommer ytterligare belägg som stärker den hypotesen. Det är tyska tandläkare och farmakologer som inom ramen för en hälsostudie i Pommern kan visa att behandling med statiner under, i snitt, drygt fem år verkar ge en cirka 30-procentig skyddseffekt mot parodontit.

Studien omfattade ursprungligen drygt 7 000 personer mellan 20 och 79 år boende i västra Pommern som hälsoundersöktes mellan 1997 och 2001. Mellan 2002 och 2006 kal­lades de på en ny kontroll, cirka fem år efter första kontrollen. På grund av bortfall under studietiden samt att statinanvändning inte registrerades för alla deltagare var det knappt 3 000 deltagare som ingick i den aktuella studien. Bland dessa var det 134 som medicinerade med statiner under hela studietiden.

Den observationella studiemetoden har sina brister, varför forskarna är försiktiga med sina slutsatser och menar att studien visar att statiner kan ha en skyddande effekt mot parodontit, men att detta måste bekräftas i kliniska studier.

Källa:

Meisel P, Kroemer HK, Nauck M, Holtfreter B, Kocher T. Tooth loss, periodontitis and statins in a population-based follow-up study. J Periodontol 2013, doi: 10.1902/jop.2013.130456.

http://www.joponline.org/doi/abs/10.1902/jop.2013.130456

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.
redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch