Ökad risk för mikrodonti efter cytostatikabehandling hos barn

12 jan 2012
Dela artikeln
Barn som drabbats av cancer och behandlats med cytostatika före åtta års ålder har en kraftigt förhöjd risk att utveckla för små tänder, mikrodonti. Det visas i en ny dansk studie.

Även om mikrodonti är ett synnerligen sekundärt problem i förhållande till grundsjukdomen är detta viktig kunskap för tandläkare. I takt med att överlevnaden vid barncancer ökar, stiger också behovet av en långsiktig planering av kommande tandbehandling.

Forskarna jämförde 150 barn ur det danska barncancerregistret med ett slumpmässigt urval av 193 jämnåriga barn som inte behandlats med cytostatika. De cancersjuka barnen hade alla fått kemoterapi före åtta års ålder, men ingen strålning mot huvud eller nacke. Genom att kontakta barnens tandläkare fick forskarna tillgång till deras journaler.

Sammanlagt 88 tänder hos 29 av barnen (19 procent) som behandlats med cytostatika klassades som för små, medan inga tänder hos de friska kontrollerna var drabbade av mikrodonti. Förekomsten av mikrodonti var högre hos de barn som behandlats före tre års ålder. Resultatet stärker och bekräftar tidigare fynd.

 

 

Källa:

Pedersen LB, Clausen N, Schrøder H, Schmidt M, Poulsen S. Microdontia and hypodontia of premolars and permanent molars in childhood cancer survivors after chemotherapy. Int J Paed Dent 2011, doi: 10.1111/j.1365-263X.2011.01199.x

Text: Lina Jonsson, Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch