Parodontit dubbelt så vanligt hos diabetiker med högt socker

15 mar 2012
Dela artikeln
Dåligt kontrollerade diabetiker med för högt blodsocker har mer än dubbelt så hög risk att även drabbas av parodontit jämfört med personer utan diabetes. Det visar en colombiansk studie där 65 diabetiker har jämförts med 81 ickediabetiker.

Samtliga personer fick genomgå en fullständig dentalundersökning där sonderingsdjup, klinisk fästenivå och blödningsbenägenhet på sex ställen runt varje tand registrerades, dessutom räknades tänderna.

Diabetiker hade signifikant färre tänder än personerna utan diabetes. Dessutom fann forskarna ett tydligt samband mellan diabetiker med för högt blodsocker och en försämrad klinisk fästenivå. De kan också visa att oddskvoten att ha parodontit för diabetiker med för högt blodsocker är 2,24 vilket innebär en dryg dubblering av risken att drabbas.

Forskarnas förklaring till sambandet är att höga blodsockerhalter ökar halten av glykosylerade proteiner och inflammatoriska signalsubstanser vilket påverkar miljön i munnen hos de diabetiker som inte har kontroll på sitt blodsocker.

Källa:

Botero JE, Yepes FL, Roldán N, Castrillón CA, Hincapie JP, Ochoa SP, Ospina CA, Becerra MA, Jaramillo A, Gutierrez SJ, Contreras A. Tooth and Periodontal Clinical Attachment Loss are Associated With Hyperglycemia in Diabetic Patients. J Perio 2012, doi: 10.1902/jop.2012.110681

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch