Parodontit kan vara en riskfaktor för psoriasis

9 apr 2013
Dela artikeln

Det har tidigare funnits studier och rapporter som har pekat på en koppling mellan parodontit och psoriasis. Nu kan amerikanska forskare lägga ytterligare en bit i pusslet. I en prospektiv analys av data ur den så kallade Nurses’ Health Study, NHS, kan de visa att kvinnor med en historia av parodontit hade 35–50 procent förhöjd risk att utveckla psoriasis inom tio år.

I NHS har över 120 000 amerikanska sjuksköterskor ifrån elva stater följts sedan 1976 där de har svarat på ett detaljerat frågeformulär vartannat år. Den aktuella studien omfattar drygt 60 000 av dessa sköterskor som 1998 fick frågor om de hade en historia av parodontal bennedbrytning samtidigt som de angav att de var fria från psoriasis. Sköterskorna har följts under tio år till 2008 och det visar sig att de som upplevt parodontal bennedbrytning har en klart förhöjd risk att utveckla psoriasis.

Forskarna kan till och med visa ett slags dos–respons-samband vilket ytterligare stärker fyndet. De kvinnor med mild parodontal bennedbrytning har 35 procents förhöjd risk att utveckla psoriasis, medan för dem med måttlig eller svår parodontal bennedbrytning var riskökningen närmare 50 procent.

Resultaten är justerade för ålder, BMI, rökning – både status och intensitet – alkoholintag, fysisk aktivitet och antal riktiga tänder. Den enda av dessa faktorer som verkar påverka risken är alkohol eftersom kvinnor med en historia av parodontit som inte drack alkohol hade hela 87 procents högre risk medan de som drack alkohol inte hade någon överrisk alls.

Studien har naturligtvis svagheter då det är en observationsstudie och forskarna efterlyser också ytterligare forskning, dels för att klargöra mekanismen bakom kopplingen och dels för att se om behandling av parodontit minskar risken att utveckla psoriasis.

Källa:

Nakib S, Han J, Li T, Joshipura K, Qureshi AA. Periodontal disease and risk of psoriasis among nurses in the United States. Acta Odont Scand 2013, doi:10.3109/00016357.2013.766360.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch