Parodontit kopplas åter till havandeskapsförgiftning

21 feb 2013
Dela artikeln

Orsaken bakom preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning, är fortfarande både oklar och hett omdebatterad. Tidigare har fyra observationsstudier visat ett samband med parodontit, medan tre placebokontrollerade, randomiserade och dubbelblinda studier inte har kunnat visa något samband. Nu kommer ytterligare en observationsstudie som visar att parodontit verkar vara en riskfaktor att räkna med.

Det är brasilianska forskare som har jämfört två grupper gravida vid förlossningsavdelningen vid universitetssjukhuset i Recife i Brasilien. När forskarna jämförde de 284 gravida som drabbats av havandeskapsförgiftning med 290 gravida som inte gjort det kunde de se att parodontit var mycket vanligare hos dem som drabbats.

De kunde räkna fram att parodontit ökade risken att drabbas av havandeskapsförgiftning drygt åtta gånger, vilket var det starkaste sambandet för någon av riskfaktorerna som de studerade. Något som, enligt forskarna, stärker misstanken kring ett samband.

Källa:

Moura da Silva G, Coutinho SB, Piscoya MDBV, Ximenes RAA, Jamelli SR. Periodontitis as a risk factor for preeclampsia. J Periodontol 2012; 83: 1388–96.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch